Webinar doorlopende leerroutes vmbo–mbo op 14 december

Met de Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo hebben scholen voor vmbo en instellingen voor mbo vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om met regionale partners een gezamenlijk onderwijsprogramma in te richten en vernieuwend onderwijs op maat aan te bieden. Een doorlopende leerroute start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma. Vanaf dit schooljaar is het al mogelijk om met één team van vmbo- en mbo-docenten een gezamenlijk onderwijsprogramma te verzorgen. Zo kan ononderbroken worden doorgeleerd voor een startkwalificatie en worden overgangen versoepeld.

Webinar Zorg & Welzijn

Het programmateam Sterk Beroepsonderwijs (bestaande uit de VO-raad, MBO Raad, SPV, Connect Groen en OCW) heeft 3 webinars georganiseerd om scholen voor vmbo en instellingen voor mbo voor te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor het webinar op 14 december over de doorlopende leerroute voor Zorg & welzijn. ‘Van idee naar uitvoering’ staat hierin centraal. In de webinar is er ruim aandacht voor de mogelijkheden die een doorlopende leerroute biedt, wordt stilgestaan bij de vraag hoe een doorlopende leerroute in te richten en zijn er volop mogelijkheden om vragen te stellen. U kunt zich hier inschrijven voor het webinar. Ook kunt u hier de eerdere webinars terugkijken over de Wet doorlopende leerroutes en over de samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie?

Daarnaast vindt u op de website van Sterk Beroepsonderwijs meer informatie over het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute. Heeft u aanvullend advies nodig over de ontwikkeling en/of implementatie van een doorlopende leerroute? Neem dan contact op met de accountmanager MBO die actief is voor uw regio.

Meld uw doorlopende leerroute

Wanneer u een doorlopende leerroute gaat aanbieden is het belangrijk dat u deze bij DUO aanmeldt. Meer informatie over het aanmelden vindt u hier.