Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Lees hier de brief van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) aan alle eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouders/verzorgers over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. Ook vindt u hier een folder met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.