Update over de eindexamens in het voortgezet onderwijs schooljaar 2020-2021

Voor de kerst komt er duidelijkheid over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. De inzet is dat de examens dit jaar doorgaan. Inmiddels is al wel bekend dat het beroepsgerichte profielvak in het vmbo dit jaar wordt afgesloten met een schoolexamen. De opgaven van het centraal schriftelijk en praktisch examen zijn wel beschikbaar, scholen kunnen deze nu desgewenst gebruiken in het schoolexamen.

De inzet is dat de examens dit jaar voor alle 211.000 leerlingen doorgaan. Vanwege de coronacrisis zullen de examens dit jaar mogelijk wel anders dan normaal verlopen. Voordat de beslissing over eventuele maatregelen kan worden genomen, is er aanvullende informatie nodig. Deze informatie komt in de komende weken beschikbaar.

Inmiddels is al wel bekend dat eindexamenleerlingen in het vmbo dit jaar de beroepsgerichte profielvakken afsluiten met een schoolexamen. Normaal gesproken worden deze vakken afgesloten met een centraal examen. Leerlingen moeten wel hetzelfde kennen en kunnen. Het schoolexamen heeft als voordeel dat scholen nu zelf kunnen bepalen wanneer ze het examen afnemen. De opgaven van het centraal schriftelijk en praktisch examen zijn wel beschikbaar, scholen kunnen deze nu desgewenst gebruiken in het schoolexamen. Er is voor scholen een handreiking beschikbaar.

Eerder kondigde minister Slob al aan dat de afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens worden verlengd. Daardoor krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen of om achterstanden in te lopen bij leerlingen die enkele examens missen, bijvoorbeeld doordat ze in quarantaine zitten.

Wanneer meer bekend is over de examens leest u dat hier.