Internetconsultatie Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

Leerlingen mogen niet thuis komen te zitten omdat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod wordt gedaan. Daarom regelt het Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek. U kunt tot en met 4 januari 2021 via de internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel.