Deelnemers gezocht voor online onderzoek tekortvakken

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs concentreert zich rond enkele specifieke vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Duits. Er is op dit moment onvoldoende zicht op de vakspecifieke knelpunten die deze tekorten veroorzaken. Tegen deze achtergrond voeren het CAOP en MOOZ Onderzoek momenteel een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW. Wij nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen. 

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs concentreert zich rond enkele specifieke vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Duits. Er is op dit moment onvoldoende zicht op de vakspecifieke knelpunten die deze tekorten veroorzaken. Zijn deze voor de genoemde vakken vergelijkbaar of zijn er specifieke verschillen tussen de vakken?

Tegen deze achtergrond voeren het CAOP en MOOZ Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit naar de vakspecifieke knelpunten bij de tekortvakken en mogelijke maatregelen in de strijd tegen de lerarentekorten. Om dit in kaart te brengen bevragen de onderzoekers deelnemers aan het onderzoek middels een Delphi-studie. In de Delphi-studie leggen de onderzoekers op drie verschillende momenten (tussen nu en januari) bevindingen middels een online enquête aan deze deelnemers voor.

Wij nodigen u graag uit om uw perspectief op de vakspecifieke knelpunten en maatregelen voor de tekortvakken te delen! Inmiddels is de eerste ronde van de Delphi-studie afgerond en staat de tweede ronde van de studie open voor deelname tot en met 30 november. Ook wanneer u niet heeft deelgenomen aan de eerste ronde van de Delphi-studie, kunt u deelnemen aan de tweede en derde ronde. U kunt deelnemen aan de Delphi-studie via de volgende link.

Alvast hartelijk dank!