Onderzoek alumni en LLO

Steeds meer mbo-scholen hebben ambities op het gebied van alumnibeleid en zien de toegevoegde waarde hiervan voor het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn veel scholen nog zoekende: hoe kun je alumni het beste bereiken? En hoe ontwikkel je een duurzame, wederkerige relatie? Om scholen te ondersteunen bij het (door-)ontwikkelen van hun alumnibeleid, heeft het Actieprogramma LLO mbo van OCW een kleinschalig marktonderzoek naar alumni en LLO uitgezet. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens de succesvolle themabijeenkomst Alumnibeleid en LLO: ‘Binden en Boeien’ op 22 september jl. en terug te vinden op de website van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen.

Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te generen in de wensen en behoeften van alumni op het gebied van LLO en de rol die hun oude school zou kunnen vervullen. In dat kader zijn mbo-alumni op alle niveaus (1 t/m 4) én oud-studenten zonder diploma ondervraagd.

Onderzoeksresultaten wijzen uit dat een aanzienlijk deel van de mbo-alumni verwacht binnen nu en twee jaar aan scholing te doen. Ruim de helft hiervan is van mening dat de oude school hierbij kan helpen. Eén derde geeft aan geen interesse te hebben in een training, cursus, of opleiding. Hoewel de interesse in een leven lang ontwikkelen onder alumni van mbo-niveau 4 het grootst is, bestaat er ook onder andere mbo-alumni een noemenswaardige behoefte aan continue scholing. Opvallend is dat slechts een klein deel van de mbo-alumni bekend is met het principe van een alumnivereniging. Een nog kleiner deel hiervan is actief lid.  

Tijdens de succesvolle online themabijeenkomst Alumnibeleid en LLO: ‘Binden en Boeien’ op 22 september jl., georganiseerd door het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen in samenwerking met OCW, zijn de onderzoeksresultaten gedeeld.

Voor het onderzoeksrapport en meer informatie over de themabijeenkomst, zie de website Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen.