LLO in cijfers: op- en omscholing onder volwassenen

Mbo-studenten van 25 jaar en ouder die weer een opleiding zijn gaan volgen kiezen vaak voor een opleiding op een hoger niveau. Er zit hierin wel een groot verschil tussen de niveaus. Ruim de helft van de studenten van 25 jaar en ouder op niveau 4 kiest een opleiding op een hoger niveau dan hun vorige opleiding. Terwijl de oudere studenten op niveau 2 zich relatief vaak laten omscholen.

Op basis van de inschrijfgegevens bij DUO is in kaart gebracht hoeveel studenten van 25 jaar en ouder die in 2019/20 ingeschreven stonden in het mbo zich lieten om- of opscholen. Hierbij is er gekeken naar het eerder behaalde diploma of, in het geval de student geen eerder diploma heeft behaald, de hoogste inschrijving in het onderwijs. Een student die zich laat omscholen, heeft in eerdere jaren ingeschreven gestaan in het onderwijs, maar heeft op latere leeftijd besloten terug te keren in het mbo en te kiezen voor een opleiding in een ander domein.

Uit deze cijfers blijkt dat hoe hoger het niveau van de opleiding, hoe hoger het percentage studenten dat zich laat opscholen. Tegelijkertijd is niet van iedereen de vooropleiding bekend. Van de groep mbo-studenten van 40 jaar en ouder is vaak geen eerdere inschrijving in het onderwijs geregistreerd. In de grafiek is deze groep als ‘onbekend’ aangeduid.

Mbo percentage mbo-studenten van 25 jaar en ouder die zich laten op- of omscholen naar niveau
Beeld: Ministerie van OCW - DUO
Mbo percentage mbo-studenten van 25 jaar en ouder die zich laten op- of omscholen naar niveau