Ontwikkelingen veranderaanpak keuzedelen

In december 2019 heeft Minister van Engelshoven haar veranderaanpak keuzedelen aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Sindsdien hebben er volop ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo wordt bij de eerst volgende vaststelling van nieuwe keuzedelen in oktober, geen koppeling meer aangebracht voor nieuwe keuzedelen aan kwalificaties.

De ontkoppeling van keuzedelen en kwalificaties moet worden geregeld bij wet, en zal naar verwachting per studiejaar 2022-2023 in werking treden als de Eerste en Tweede Kamer met het wetsvoorstel hebben ingestemd. Vanaf 1 augustus 2020 is een gedoogperiode van start gegaan, waarin de minister voor nieuwe keuzedelen die na de start van de gedoogperiode worden vastgesteld, geen koppelingen meer vaststelt. Deze keuzedelen kunnen door scholen in combinatie met alle kwalificaties worden aangeboden, behoudens de combinaties die door SBB op een zwarte lijst zijn gezet om ondoelmatige overlap met de kwalificatie te voorkomen. Over het nieuwe keuzedelenaanbod moet een school desgevraagd kunnen uitleggen dat dit past bij (de belangstelling en het mbo-niveau van) de student en bij de wensen van de arbeidsmarkt. Voor niet-bekostigde instellingen geldt daarnaast op basis van hun positie in de WEB, dat zij desgevraagd moeten kunnen onderbouwen dat hun keuzedelenaanbod past bij de beroepsopleiding(en) waarvoor zij een diploma-erkenning hebben. Naast de ontkoppeling van keuzedelen zijn in de veranderaanpak ook andere maatregelen aangekondigd met betrekking tot keuzedelen. Zo is het eenvoudiger geworden om zelf keuzedelen te ontwikkelen, waarbij natuurlijk nog steeds een beroep kan worden gedaan op de hulp van SBB. SBB heeft een speciale tool ontwikkeld die helpt bij het ontwikkelen van keuzedelen.

Op de website van SBB zijn Q&A’s te vinden over de veranderaanpak keuzedelen.

SBB heeft op 10 september een webinar over de ontwikkelingen op het gebied van keuzedelen uitgezonden. Deze is te bekijken via de volgende link.   

De tool voor het ontwikkelen van keuzedelen is te vinden op de portal kwalificatiestructuur van SBB.