Nieuwe brochure ‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo en is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen

Persoonlijke en professionele ontwikkeling is onmisbaar, voor jezelf en voor de samenleving. Een leven lang ontwikkelen moet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld worden.’ Minister van Engelshoven verwoordt hiermee het belang dat innovatief onderwijs op maat uiterst belangrijk is om aan te sluiten op de behoeften van volwassenen die zich willen bij-, op- of omscholen en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

De brochure is een productie van het ministerie van OCW, en is in samenwerking gemaakt met de MBO Raad, de NRTO, het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, het Kennispunt MBO LLO en de Inspectie van het Onderwijs. Samen met professionals van een aantal mbo-instellingen vanuit het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs zijn de belangrijkste vragen en antwoorden tot stand gekomen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden.

Handreikingen

In aanvulling op de brochure zijn diverse handreikingen beschikbaar met verdiepende informatie:

  • handreiking Derde Leerweg
  • handreiking Certificaten
  • handreiking Verkorting van opleidingen
  • handreiking Maatwerk en vrijstelling generieke eisen voor volwassen studenten