Model voor de mbo-verklaring

Vanaf augustus 2021 ontvangen studenten, die het mbo zonder diploma verlaten, een mbo-verklaring. In de mbo-verklaring zijn de resultaten opgenomen die de student wél heeft behaald. De mbo-verklaring kan zo bijdragen aan het vinden van werk en/of terugkeer naar het mbo. Het model voor de mbo-verklaring wordt vastgelegd in een regeling. Het ministerie voert een internetconsultatie uit voor deze regeling.

De examencommissie verstrekt de mbo-verklaring aan studenten die jonger zijn dan 23 jaar en het onderwijs zonder een startkwalificatie, diploma of certificaat verlaten. Ook andere studenten krijgen een mbo-verklaring als ze erom vragen. De mbo-verklaring vervangt de huidige instellingsverklaring. Een aantal instellingen doet al ervaring op met de mbo-verklaring. De mbo-verklaring wordt in augustus 2021 in de wet opgenomen. De wet bevat de voorwaarden waaronder de examencommissie de mbo-verklaring verstrekt.

In de Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring worden de voorschriften opgenomen waaraan het model van de mbo-verklaring moet voldoen. Onderwijsinstellingen kunnen via de internetconsultatie reageren op het voorgenomen model.

De internetconsultatie vindt plaats tot en met 25 oktober 2020.

Lees ook het artikel van het Kennispunt MBO over de mbo-verklaring.