ISK en nieuwkomers

Hoe kunnen ISK-leerlingen met voldoende taalbagage soepel doorstromen naar het regulier onderwijs? Hierover hebben LOWAN (ondersteunt nieuwkomers onderwijs in po en vo) en ITTA (kennisinstituut voor taalontwikkeling, onderdeel van de UvA) een inspiratiedocument gemaakt met aanbevelingen voor ISK en regulier onderwijs over “doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd”. 

Het inspiratiedocument met aanbevelingen voor ISK en regulier onderwijs over “doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd is te vinden via deze link. Ook besteedt LOWAN aandacht aan de inzet van de subsidieregeling “inhaal- en extra ondersteuning PO-VO-MBO” voor extra onderwijstijd voor nieuwkomers die in het nieuwe schooljaar in het MBO gaan instromen.