Instellingsprognose; nieuwe instellingsprognose tool

Sinds schooljaar 2016/2017 maakt DUO de instellingsprognose t.b.v. de mbo-instellingen. Door middel van deze instellingsprognose hebben de instellingen voor de toekomstige jaren inzicht in het verwachte aantal studenten. DUO is, samen met OCW en de MBO Raad, de afgelopen periode bezig geweest de mogelijkheden te verkennen om verbeteringen door te voeren in deze instellingsprognoses en heeft ook een tool gemaakt waarmee de instellingen zelf aan de ‘knoppen kunnen draaien’. De nieuwe tool is 15 september jl. op de website van DUO geplaatst.

De instellingsprognose tool kan onder andere een goed hulpmiddel zijn voor instellingen om tijdig te kunnen inspelen op bijvoorbeeld, informatie uit de regio, studentendaling en het op pijl houden van een doelmatig opleidingsaanbod.

De oude methodiek stelde de gebruiker voor een dilemma: ofwel de raming werd niet geijkt op de landelijke referentieraming en modelleerde onvoldoende trendmatige veranderingen in belangstelling voor mbo-opleidingen, ofwel de regionale verschillen wat betreft bevolkingsontwikkeling bleven buiten beeld. Het prognosemodel is doorontwikkeld om dit probleem op te lossen: de prognose is volledig geijkt op de referentieraming maar houdt rekening met regionale verschillen. Daarnaast is er een dashboard ontwikkeld om het gebruik van de prognose tool voor de instellingen eenvoudiger te maken.