Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Het Servicedocument schoolkosten mbo wordt dit najaar geëvalueerd. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête. Wij vragen onderwijspersoneel dat betrokken is bij de schoolkosten (denk daarbij aan opleidingsmanagers, docenten en directeuren) de enquête in te vullen via de volgende link. Ook stellen wij het op prijs als medewerkers van mbo-instellingen de link verspreiden naar (andere) medewerkers die betrokken zijn bij de schoolkosten.

In de zomer van 2018 is het Servicedocument schoolkosten mbo verschenen. Dit document moet instellingen meer houvast geven bij het vormgeven van hun schoolkostenbeleid. Dit najaar wordt het servicedocument geëvalueerd door onderzoekbureaus ResearchNed en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van OCW. Met deze evaluatie wordt onderzocht hoe het document in de praktijk functioneert en of de doelen bereikt zijn. Door medewerking aan dit onderzoek draagt u bij aan mogelijke verbeteringen van het beleid en het proces rondom de schoolkosten.