Meer ruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk Beroepsonderwijs)

Met de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo hebben vmbo-scholen en mbo-instellingen vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om met hun regionale partners een gezamenlijk onderwijsprogramma in te richten en vernieuwend onderwijs op maat aan jongeren te bieden. Zo kan ononderbroken doorgeleerd worden voor een startkwalificatie en worden de overgangen versoepeld. Er is veel ruimte om samen met regionale partners invulling te geven aan deze doorlopende leerroutes.

Een doorlopende leerroute start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma. Vanaf dit schooljaar is het al mogelijk om met één team van vmbo- en mbo-docenten een gezamenlijk onderwijsprogramma te verzorgen. Daarbij geldt er één onderwijstijd voor de gehele route en mogen jongeren het vmbo-examen spreiden over de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute. Voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben is er de geïntegreerde route. In deze route kan een mbo 2-opleiding binnen het vmbo worden afgerond en kan het vmbo-examen achterwege worden gelaten. U kunt met de regionale partners samen besluiten welke doorlopende leerroute(s) u op wilt starten. Er is geen afzonderlijke licentie (zoals wel geldt voor de uitbreiding van de aangeboden vmbo-profielen of de stichting van scholen). Op de website sterkberoepsonderwijs.nl vindt u meer informatie over het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute.

Het is belangrijk dat u het aan DUO meldt als u een doorlopende leerroute gaat aanbieden. Meer informatie over het aanmelden vindt u via deze link.