Vanaf december aan de slag met een praktijkgericht programma (G)TL

De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg (vmbo-gtl) ervaring opgedaan met praktijkgerichte programma’s door middel van een pilot. Deze pilot start in december 2020 en loopt tot het einde van het schooljaar 2023-2024.

Bij praktijkgerichte programma’s voeren leerlingen praktische, realistische opdrachten uit in en buiten de school. 'Praktisch en realistisch' betekent dat in alle gevallen er betrokkenheid is van buiten de school (bedrijfsleven, instellingen, overheden, vervolgonderwijs) bij minimaal de totstandkoming van het onderwijsprogramma en de opdrachten. Een praktijkgericht programma is dan ook een verrijking voor het nu vooral theoretisch en cognitief gerichte onderwijs in de theoretische leerweg. De basis van ieder praktijkgericht programma zal namelijk bestaan uit algemene praktijkgerichte vaardigheden, systematisch werken en LOB. Een voorbeeld van een dergelijk praktijkgericht programma is ‘Technologie & toepassing’, maar er komen ook praktijkgerichte programma’s richting bijvoorbeeld de Zorg, het Groen en Ondernemen. Voor de pilots worden de licenties voor D&P, E&O en Z&W losgelaten. Deze programma’s worden stevig doorontwikkeld tot praktijkgerichte programma’s met verschillende contexten, met een andere praktijkgwrichte inhoud onder een andere naam. Dat betekent dat alle scholen deze nieuwe programma’s in de pilots aan mogen bieden. Ook de huidige mavo’s.

Tot 15 september 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot met een praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. In totaal is er per pilotschool €162.000 beschikbaar voor de periode 2020-2024.

 Geïnteresseerd? Meldt uw school dan aan via DUS-I aan of ga naar www.sterkberoepsonderwijs.nl