Monitor hybride onderwijs

Veel scholen zijn in maart in korte tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit heeft veel gevraagd van al het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. De monitor Hybride onderwijs geeft zicht op hoe scholen uitvoering hebben gegeven aan onderwijs op afstand en wat de impact hiervan is geweest. Deze inzichten geven bestuurders, schoolleiders, leraren en beleidsmakers input om te reflecteren op de periode van onderwijs op afstand en waardevolle ervaringen mee te nemen naar de toekomst.

Stel uw eigen monitor samen

De monitor bestaat uit een basismodule voor leraren en schoolleiders of ICT-coördinatoren. Daarnaast zijn er aanvullende modules voor ouders en leerlingen. Als bestuur of school kiest u zelf welke groepen u wilt bevragen.

Rapportage

Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven.

Meer weten of meedoen?

Kennisnet geeft u meer informatie in dit artikel. Hier kunt u de vragenlijsten inzien en u aanmelden.