Internetconsultatie Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Deze taak van de inspectie komt voort uit de op 20 mei 2020 vastgestelde Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze wet regelt een nieuwe stichtingssystematiek voor scholen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Als een (nieuw) bestuur een nieuwe school wil oprichten, geeft de inspectie eerst een oordeel over de te verwachten onderwijskwaliteit. De inspectie kijkt bij het onderzoek naar de volgende punten:

•Inhoud van het onderwijs

•Zicht op ontwikkeling van de leerlingen

•Ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

•Inrichting van de onderwijstijd

•Burgerschapsonderwijs

•Vormgeving van de bestuursstructuur

Via de internetconsultatie kunnen het onderwijsveld en belanghebbenden het advieskader voor definitieve vaststelling bekijken en er feedback op geven. In de consultatie worden twee vragen gesteld:

1.Heeft u reacties op het waarderingskader (hoofdstuk 3)?

2.Heeft u reacties op de normering en oordeelsvorming (hoofdstuk 4)?

De internetconsultatie vindt u hieronder. U kunt uw reactie tot 17 september online indienen. Het advieskader wordt na de internetconsultatie definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de inspectie.