Internationaal belevingsonderzoek onder leraren en schoolleiders

De uitkomsten van TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) zijn opgenomen in een internationaal eindrapport van de hand van de OESO. Verder zijn door het Nederlandse TALIS-onderzoeksteam twee nationale rapporten uitgebracht, respectievelijk voor het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De rapporten vindt u onder deze link.

Iedere school die aan TALIS deelgenomen heeft, heeft ook een eigen schoolrapport ontvangen waarin de uitkomsten van de school vergeleken worden met de totaalsom van de andere deelnemende Nederlandse scholen in de sector. Dit schoolrapport kan goed dienen als startpunt voor discussie binnen de deelnemende school.

In 2024 vindt het volgende TALIS onderzoek plaats.