Extra aandacht voor brugklassers

Scholen bepalen zelf op welke wijze zij invulling geven aan het monitoren van de leerontwikkeling van de leerlingen. Zij zullen desgevraagd aan de Inspectie, als onderdeel van het regulier toezicht, moeten kunnen toelichten hoe dit is georganiseerd. Bij monitoring van de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen kunnen objectieve en gestandaardiseerde instrumenten worden gehanteerd, zoals het leerlingvolgsysteem (LVS). Scholen zullen hierover in september door OCW en de VO-raad nader worden geïnformeerd.