Sponsorconvenant voor het onderwijs vernieuwd

Het sponsorconvenant is na een uitgebreide evaluatie vernieuwd. Dit is gedaan in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, besturen, schoolleiders, leraren en leerlingen. In het sponsorconvenant zijn enkele spelregels geformuleerd die scholen helpen om sponsorovereenkomsten op een zo positief mogelijke manier in te zetten. De geactualiseerde afspraken uit het sponsorconvenant zijn een handreiking om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten.

Belangrijke uitgangspunten bij sponsoring in het onderwijs zijn dat:

  • de samenwerking de ontwikkeling van kinderen niet mag schaden;
  • de onderwijsinhoud niet mag worden be├»nvloed;
  • het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school niet afhankelijk van sponsoring mag worden;
  • de medezeggenschapsraad moet hebben ingestemd met de sponsorovereenkomst. Dit is ook wettelijk geregeld.

Hier vindt u een handzame factsheet met meer informatie over het sponsorconvenant en een checklist waarmee u snel kunt zien welke voorwaarden van belang zijn bij sponsoring op scholen.