Servicedocument funderend onderwijs inzake COVID-19 bijgewerkt

Er is een nieuwe versie van het servicedocument funderend onderwijs COVID-19 gepubliceerd. De eerste versie dateert van vóór de zomer, en nu is het document bijgewerkt naar de laatste stand van zaken.

Het is een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het document staat informatie over zaken als afstandsonderwijs en leerplicht. Er is in deze versie ook een nieuwe paragraaf opgenomen over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen (school en schoolbestuur, GGD, Veiligheidsregio etc.). De begeleidende Kamerbrief kijkt terug op de voorbereidingen voor het schooljaar en blikt vooruit naar de komende maanden.