Plannen regionale aanpak personeelstekorten online

De plannen die regio’s hebben ingestuurd ten behoeve van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten onderwijs 2020/2021 staan online. Per regio is aangegeven welke schoolbesturen in het primair of voortgezet/middelbaar beroepsonderwijs meedoen aan de regionale aanpak en via welke thema’s en activiteiten zij van plan zijn de personeelstekorten aan te pakken. Het overzicht van de plannen kan gebruikt worden om inspiratie op te doen voor uw eigen aanpak van het personeelstekort.

Op de website vindt u een overzichtspagina voor iedere regio. Hierop is te lezen hoe de regio’s onder andere de instroom in de lerarenopleidingen beogen te verhogen en hoe zij innovatie proberen te stimuleren. De overzichten en de RAP-plannen zijn online geplaatst omdat het ministerie van OCW hiermee beoogt dat scholen en regio’s van elkaar kunnen leren. Om dit te faciliteren zijn ook de contactgegevens van de regionale samenwerking in het overzicht geplaatst. Bij vragen of behoefte aan meer informatie kunt u via de contactgegevens op de website contact opnemen met de regio. Ook de noodplannen voor de aanpak van de tekorten in de G5 zijn uit oogpunt van kennisdeling te raadplegen via de website.

Lerarentekort registreren

Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang van het tekort te hebben. Met de gegevens uit de registraties en uit andere onderzoeken kunnen wij onze aanpak blijven verbeteren. Leraar Eddy Erkelens heeft enige tijd geleden de website Lerarentekort is nu opgericht. Het ministerie en Eddy Erkelens werken nu samen om goede gegevens te verzamelen. We roepen u op om de tekorten op uw school via die website te registreren. Het is belangrijk dat de registratie goede gegevens oplevert. Daarom dient bij het invoeren van de tekorten een geldig emailadres te worden opgegeven om een account voor de school aan te maken. Ook wordt gecontroleerd op dubbele meldingen.