Leden gezocht voor Panel Onderwijskansen

De komende jaren maakt Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar onderwijsachterstandenbestrijding beter toegankelijk en praktisch toepasbaar. Het NRO werkt daarvoor samen met een ‘regieteam’, bestaande uit medewerkers van Oberon, Sardes, Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen. Het regieteam zoekt naar onderwijsprofessionals die bereid zijn om -gevraagd en ongevraagd- hen van feedback en advies te voorzien. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat de kennis(deling) goed aansluit op de behoeften die leven bij onderwijsprofessionals. Voor de aanmelding voor het panel en aanvullende informatie kunt u hier terecht.