Gemiddelde groepsgrootte in het po in 2019 licht gedaald

De cijfers van 2019 laten zien dat de gemiddelde groepsgrootte in het primair onderwijs is gedaald en dat het aantal grote groepen kleiner wordt.

Minister Slob geeft in zijn reactie op de cijfers aan dat hoewel dit als een positieve ontwikkeling gezien kan worden, er geen ideale groepsgrootte is. Hij vindt het vooral van belang dat de groepsgrootte op een school bij de onderwijskundige visie van de schoolgemeenschap past. Hij hoopt dat via de voorgenomen doorvoering van het adviesrecht op de groepsgrootte voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs deze onderwijskundige visie beter tot haar recht zal komen in de besluitvorming over de groepsgrootte op scholen in het po. Daar blijft hij dan ook naartoe werken.