Aandacht voor privacy leerlingen

Veel scholen hebben voor de zomervakantie het onderwijs op afstand vormgegeven met behulp van digitale leermiddelen en platforms om online samen te werken of te videobellen. Ook nu het nieuwe schooljaar begonnen is zullen veel scholen digitale middelen in hun onderwijs blijven inzetten. Wanneer daarbij persoonsgegevens van leerlingen worden verwerkt is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Scholen moeten bijvoorbeeld in sommige gevallen een verwerkersovereenkomst sluiten met een leverancier. Betrek daarom altijd degene die verantwoordelijk is voor privacy of de functionaris gegevensbescherming wanneer u op school gebruik maakt van digitale toepassingen.

Meer informatie over privacy in relatie tot afstandsonderwijs is te vinden op de website van Les op afstand. Meer informatie over informatiebeveiliging en privacy in het algemeen is te vinden op de websites van Kennisnet , de PO-Raad en de VO-raad.