Terugblik online Themabijeenkomst ‘Derde Leerweg, route naar werk’

Op 23 juni jl. was de eerste webinar in coronatijd van het Kennispunt MBO LLO, met acht sprekers en 115 deelnemers van mbo-scholen. Tijdens deze themabijeenkomst werd ingegaan op het bieden van maatwerkonderwijs aan volwassenen. In verschillende deelsessies vonden presentaties plaats door het ministerie van OCW, de MBO Raad, het Albeda College, het ROC Mondriaan en het ROC van Twente. Op de website van het Kennispunt MBO LLO is alle informatie terug te vinden, inclusief de presentaties.