Servicedocument 3.0 aanpak corona mbo

Op 20 april 2020 is de derde versie van het servicedocument COVID-19 aanpak mbo gepubliceerd. In dit document is de te volgen werkwijze opgenomen voor mbo-scholen en hun partners om het onderwijs zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Het servicedocument is opgesteld in nauwe samenwerking met de MBO Raad, NRTO, JOB, de vakbonden en de Onderwijsinspectie, en met betrokkenheid van de SBB. Daarnaast is er een handreiking Verantwoord Diplomabesluit gepubliceerd om scholen handvatten te bieden bij het diplomeren. Beide documenten zijn te vinden op de websites van de MBO Raad en het Kennispunt onderwijs & examinering.

Tot 15 juni 2020 was onderwijs op locatie van de mbo-instelling alleen toegestaan voor kwetsbare studenten als online onderwijs echt niet mogelijk was, en voor de voorbereiding en afname van examens met prioriteit voor mbo-studenten in het laatste jaar voor diplomering. Vanaf 15 juni zijn aanvullend hierop weer praktijklessen op locatie toegestaan. Hierbij geldt een maximum van 20% van het aantal studenten, onderwijspersoneel en overige medewerkers, die in de reguliere situatie naar de onderwijslocatie zouden zijn gekomen.

Een nieuwe versie van het servicedocument, met de te volgen werkwijze voor het nieuwe studiejaar, wordt op korte termijn gepubliceerd.