Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

In het kader van de subsidieregeling ‘Flexibel mbo voor volwassenen,’ krijgen vier samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-scholen circa 1.7 miljoen om een passend, flexibel en innovatief onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden te ontwikkelen. Afgelopen mei zijn de eerste vier succesvolle aanvragers samengekomen tijdens een digitale startbijeenkomst voor het lerend netwerk van de regeling. Daarnaast hebben verschillende mbo-scholen een startsubsidie ontvangen voor het zoeken van een samenwerkingspartner en het maken van een begin met de planvorming.

Op deze manier wil het kabinet stimuleren dat er door krachtenbundeling van publieke en private  mbo-instellingen nieuwe samenwerkingsvormen in de regio ontstaan. Dit moet vervolgens leiden tot een gevarieerd aanbod van flexibele onderwijstrajecten. De subsidie draagt daarnaast bij aan een sterkere samenwerking tussen scholen en werkgevers, gemeenten, het UWV en andere partners, om via bij- en omscholing te zorgen voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt.

Overzicht gehonoreerde projecten

De succesvolle aanvragers van deze eerste ronde gaan een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen ontwikkelen voor de zogeheten derde leerweg. Hieronder staan de samenwerkingsverbanden met een korte omschrijving van de projecten:

  1. AOC Aeres en opleider Litop richten zich op het ontwikkelen van flexibele maatwerktrajecten in de levensmiddelenindustrie door middel van e-learning in de regio ‘Food Valley’.
  2. Deltion College en opleider ORGB en RegioOpleiders zetten zich in op competentiegericht onderwijs en spelen in op bedrijfsspecifieke situaties.
  3. ROC Aventus en Litop gaan samen nieuwe digitale content voor e-learning ontwikkelen voor individuele leerroutes in de procesindustrie.
  4. Cibap, opleider LOI en Brainstud gaan in de ICT-branche elkaars kennis en kunde delen. Zij willen studenten via een online-omgeving verleiden tot het volgen van flexibele opleidingen, én tot het blijven leren door middel van een premium aanbod.

Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over de gehonoreerde projectvoorstellen.

Eerstvolgende aanvraagperiode

In de periode 2019-2021 stelt minister van Engelshoven in totaal circa € 20 miljoen beschikbaar voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. In de eerste aanvraagronde is 10 keer een startsubsidie toegekend en vier keer een ontwikkelsubsidie. De tweede aanvraagronde is inmiddels gesloten. In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen we berichten over de toegekende aanvragen. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende periode is (vooralsnog) 1 oktober 2020. De vierde en laatste aanvraagronde is in oktober 2021. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijk deskundigenpanel. Het panel bestaat uit experts uit het (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven.

Meer informatie over het aanvragen van een startsubsidie of ontwikkelsubsidie vindt u op de website van DUS-I.

Startbijeenkomst van het lerend netwerk met de eerste vier succesvolle aanvragers

Wat werkt binnen de samenwerking tussen bekostigd- en niet-bekostigd onderwijs en op welke manier kan een lerend netwerk hierbij van toegevoegde waarde zijn? Deze vraag stond centraal tijdens de energieke en vruchtbare digitale startbijeenkomst op 18 mei 2020 voor het lerend netwerk van de subsidieregeling ‘flexibel mbo voor volwassenen’.

Onder begeleiding van Dock20, hebben de eerste vier succesvolle aanvragers van deze eerste subsidieronde een goede basis gelegd voor het lerend netwerk. In dit netwerk wisselen zij kennis en ervaring uit over hun plannen voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. Er is veel input opgehaald over de verwachtingen en behoeftes bij het verder vormgeven van het lerend netwerk. De woordenwolk geeft een mooie weergave van (een deel van) de opbrengst.

Woordwolk met meerdere woorden over digitale bijeenkomst lerend netwerk flexibel onderwijs voor mbo
Woordwolk digitale bijeenkomst lerend netwerk flexibel onderwijs voor mbo