LLO in cijfers: aantal volwassenen (25+) in het mbo blijft stijgen

Nieuwe cijfers voor het schooljaar 2019/2020 laten zien dat het aantal 25-plussers in het mbo verder is gestegen t.o.v. vorig jaar. Inmiddels zijn er ruim 88.000 mbo-studenten van 25 jaar en ouder ingeschreven op een formele mbo-opleiding (bekostigd en niet-bekostigd). Een jaar eerder was dit nog ca. 82.300.

Niet alleen het aantal, maar ook het aandeel mbo-studenten van 25 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal mbo-studenten is gestegen van 15% naar 16%. Zoals in onderstaande grafiek te zien is, is het aantal mbo-studenten van 25 jaar en ouder voor het eerst weer hoger dan het aantal van 2013 (schooljaar 2013/14). De grootste groep zijn de mbo-studenten die een bbl-opleiding volgen. Ook het aantal mbo-studenten in de derde leerweg is verder gestegen van ca. 11.900 in 2018/19 naar 14.200 in 2019/20.

LLO in cijfers Aantal mbo-studenten van 25 jaar en ouder naar leerweg
Beeld: Bron: DUO (bekostigde en niet bekostigde inschrijvingen voor zover geregistreerd in bron)
Aantal mbo-studenten van 25 jaar en ouder naar leerweg