Extra kwartaalbekostiging nieuwkomers

Hoeveel uw school ontvangt wordt bepaald op basis van het aantal nieuwkomers dat op de peildatum 1 april 2020 volgens BRON op uw school stond ingeschreven. Per nieuwkomer ontvangt uw school € 1.052,27.

Dit alles kunt u terugvinden in de bekendmaking van de aangepaste nieuwkomersregeling die onlangs gepubliceerd is, deze vindt u onder deze link. In artikel 4a wordt de extra aanvullende bekostiging 2020 besproken.

Daarnaast heeft u als school de mogelijkheid om dit extra kwartaal over te dragen aan de school waar de nieuwkomer gedurende komende periode les zal krijgen, mocht deze zijn verhuisd of van school zijn veranderd.

De verantwoording van het extra kwartaal bekostiging gaat op dezelfde manier als de verantwoording voor de nieuwkomersbekostiging. Dit betekent dat u over het extra kwartaal nieuwkomersbekostiging verantwoording aflegt in een alinea in de jaarverslaggeving.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de helpdesk van DUO (070-757 51 22 van 9.00 tot 13.00 uur, op werkdagen) of contact zoeken via asielonderwijs@minocw.nl.