Doorstroom vmbo/havo en havo/vwo wettelijk vastgelegd

Wat zijn de doorstroomvoorwaarden voor een vmbo-leerling?

Vmbo-leerlingen moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld Economie, Frans, Maatschappijkunde en Beeldende vorming. Maar ook een vak zoals Informatietechnologie in de gl/tl, dat met een schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school. De keuze voor het extra vak maakt de vmbo-leerling aan het einde van het derde leerjaar, wanneer de leerling nog een breed samengesteld vakkenpakket heeft.

De wet en het besluit Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo gaan op 1 augustus aanstaande in. De wet was al eerder aangenomen door de beide Kamers. Het besluit waarin de doorstroomvoorwaarde wordt geregeld en de inwerkingtreding van beiden is nu gepubliceerd.