Toegang tot digitale leermiddelen in het vso blijft in 2020-21 ongewijzigd

In de leermiddelenketen wordt op dit moment het ECK-iD ingevoerd om veilig gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen. Het is wettelijk bepaald dat het vso met een VO-ECK-iD werkt. Dat levert echter problemen op bij toegang tot po-leermiddelen. Op dit moment wordt er aan een oplossing gewerkt,  zodat ook in de toekomst met een ECK-iD de toegankelijkheid van zowel digitale po- als vo-leermiddelen is geborgd. Bij de start van schooljaar 2020/21 kunnen vso-scholen gewoon gebruik blijven maken van zowel digitale po-  als vo-leermiddelen. Vso-scholen hoeven daarvoor zelf niks te doen. Meer informatie over het ECK-iD vindt u hier