Opbrengsten Veldtraject passend onderwijs online

Dit jaar vindt de evaluatie van het passend onderwijsbeleid plaats. Onderdeel daarvan is het Veldtraject passend onderwijs. De opbrengsten van het veldtraject geven kleur aan de beleidsreactie op de evaluatie passend onderwijs van minister Slob. Alle resultaten hiervan staan nu online.

In het veldtraject zijn mensen betrokken die dagelijks met passend onderwijs te maken hebben. Zij gaven antwoord op: waar staan we nu met passend onderwijs? En wat zijn de ideeën en wensen voor waar het in de toekomst naartoe moet? Dit gaf veel waardevolle inzichten, die telkens visueel verwerkt zijn. Op de website vindt u de fases die we hebben doorlopen, de praatplaten en bijbehorende toelichting, meer informatie over het proces en de animatie die alles samenvat.

De opbrengsten van het veldtraject zijn een aanvulling op de de beleidsevaluatie die door het NRO is uitgevoerd en het onlangs gepubliceerde advies 'Steeds Inclusiever' van de Onderwijsraad. De opbrengsten van het veldtraject dragen bij aan een gezamenlijk beeld van waar we nu staan en waar we naartoe willen met het passend onderwijs. De beleidsreactie op de evaluatie passend onderwijs wordt kort na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.