Ondersteuning medezeggenschapsraden door CAOP

Medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs konden tot 2020 ondersteuning krijgen via het project Versterking medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is de ondersteuning voor medezeggenschapsraden uitbesteed aan het CAOP.

Het CAOP gaat zich eerst richten op het borgen en waar mogelijk nog uitbouwen van het reeds ontwikkelde ondersteuningsaanbod. Vervolgens zal het aanbod ook uitgebreid worden op basis van de behoefte van medezeggenschapsraden en ontwikkelingen die op de medezeggenschap van invloed zijn. Het CAOP zal hierbij ook samenwerken met de betrokken veldpartijen.

In de nieuwe ondersteuning zal in ieder geval worden ingezet op:

  • het vormen van een community rond medezeggenschapsraden;
  • het bezien of het bestaande scholings- en ondersteuningsaanbod voldoet;
  • het upgraden en uitbreiden van de bestaande website.