Fusietoets in primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan

Het wetsvoorstel ‘Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is dinsdag 16 juni verworpen door de Eerste Kamer. Daarmee blijft goedkeuring van de minister nodig om te mogen fuseren in het funderend onderwijs. Dat betekent dat er voor toetsplichtige fusies een aanvraag gedaan moet worden bij DUO.

Voor toetsplichtige fusies blijft de lichte toets gelden. Dat betekent dat DUO toetst of de fusie-effectrapportage compleet is en of er instemming is van de betrokken medezeggenschapsraden. De huidige situatie rondom de fusietoets blijft dus onveranderd. Ook blijft de voorwaarde van overlappende voedingsgebieden bij institutionele fusie in het voortgezet onderwijs een vereiste.