Internetconsultatie Wetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook jongeren met een vrijstelling van de leerplicht op basis van richtingbezwaren. Met dit wetsvoorstel worden meer voorschriften aan het onderwijs op basis van deze vrijstelling verbonden. Iedereen kan via openbare internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. De consultatie loopt tot en met 30 juni 2020.

Internetconsultatie Wetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat een vrijstelling van de leerplicht op grond van richtingbezwaren alleen geldig is als de ouders zorgdragen voor onderwijs. Dit onderwijs moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen wat betreft de inhoud van het onderwijs, de ouder die het onderwijs verzorgt en de omstandigheden waaronder het onderwijs plaatsvindt. Ouders stellen jaarlijks een onderwijsplan op. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht op. Nu kunnen ouders al een vrijstelling voor hun kind aanvragen bij de gemeente als het aangeboden onderwijs in de buurt niet past bij hun godsdienst of levensovertuiging. Met dit wetsvoorstel behouden deze ouders het recht om onderwijs te kiezen dat bij hen past en wordt tegelijkertijd het recht op onderwijs van de betreffende jongere gewaarborgd .

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel is een uitwerking van het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst en staat nu open voor internetconsultatie. Tot en met 30 juni 2020 kan iedereen zijn of haar mening geven over dit wetsvoorstel. De reacties die voortkomen uit de internetconsultatie worden meegenomen in het verdere wetgevingstraject.