Per 1 augustus 2020: meer uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Minister Slob heeft besloten de inwerkingtredingsdatum van de urenuitbreiding voorschoolse educatie definitief vast te stellen op 1 augustus 2020. De brancheorganisaties kinderopvang, ouderorganisatie Boink en de PO-Raad hadden de minister verzocht om de urenuitbreiding uit te stellen omdat sommige gemeenten en kinderopvangaanbieders door de coronacrisis de invoering minder goed kunnen voorbereiden. De minister vindt het belangrijk dat doelgroeppeuters juist nu een goed educatief aanbod krijgen. Daarom blijft de datum van inwerkingtreding 1 augustus 2020. Wel is coulance mogelijk in de handhaving door gemeenten als aanbieders van voorschoolse educatie door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen in de implementatie. 

Per 1 augustus 2020: meer uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Minister Slob heeft besloten de inwerkingtredingsdatum van de urenuitbreiding voorschoolse educatie definitief vast te stellen op 1 augustus 2020. De brancheorganisaties kinderopvang, ouderorganisatie Boink en de PO-Raad hadden de minister verzocht om de urenuitbreiding uit te stellen, omdat sommige gemeenten en kinderopvangaanbieders door de coronacrisis de invoering minder goed kunnen voorbereiden. De inwerkingtredingsdatum is al eerder op verzoek van de sector met zeven maanden uitgesteld. Minister Slob wil de datum niet opnieuw uitstellen, omdat er de afgelopen weken geen voorschoolse educatie heeft plaatsgevonden en het daarom juist nu extra belangrijk is dat de urenuitbreiding doorgang vindt. Ook is er geen sprake van een generiek probleem: 42% van de gemeenten had de urenuitbreiding al gerealiseerd per 1 januari 2020. Een generiek uitstel zou de peuters die nu al meer uren voorschoolse educatie krijgen, kunnen benadelen. Alle gemeenten kunnen dan immers afzien van dit extra aanbod. De minister ziet wel een oplossing in het toezicht en de handhaving. Gemeenten kunnen zo nodig, geïnformeerd door de toezichthouder en dus gemotiveerd, afzien van handhaving. Meer informatie is te lezen in de Kamerbrief onderwijsachterstandenbeleid.