Vereenvoudiging bekostiging VO uitgesteld tot 1 januari 2022

De vereenvoudiging leidt tot een eenvoudig en voorspelbaar bekostigingssysteem voor het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een gelijke bekostiging voor gelijke leerlingen. Hierdoor kunnen scholen en besturen beter meerjarig begroten hoeveel bekostiging zij van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. Meer informatie over de vereenvoudiging bekostiging in het voorgezet onderwijs is onder deze link te vinden.