Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Op grond van deze regeling kunnen scholen en instellingen in po, so, vo en mbo subsidie aanvragen (€ 900 per leerling, afhankelijk van het aantal leerlingen met onderwijsachterstanden voor tot 10% of tot 20% van het totale aantal leerlingen) om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren.

Vanaf 2 juni kunt u uw aanvraag indienen via deze link

Het ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet organiseren op 3 juni tussen 15 en 16u een online webinar over deze regeling. Het ministerie licht de regeling toe, de subsidieverstrekker DUS-I zal uitleg geven over de procedure en de VO-raad zal aansluitend vragen beantwoorden over de organisatie van een inhaal- of ondersteuningsprogramma.  Aanmelden voor de webinar doet u via deze link

Voor Q en A’s over de regeling kunt u hieronder terecht.

Zie ook de informatie op de site van de VO-raad.