Afschaffing rekentoets

Zoals gezegd wordt – als de Eerste Kamer instemt - de centrale rekentoets met terugwerkende kracht afgeschaft. Leerlingen die in het huidige schooljaar (2019-2020) en daarna het diploma behalen leggen geen rekentoets meer af. Het afnemen van de rekentoets was dit schooljaar al niet meer mogelijk.

Onderhouden van rekenvaardigheden

Met het afschaffen van de centrale rekentoets is rekenen uiteraard niet minder belangrijk geworden. Daarom is het van belang dat alle leerlingen in de onderbouw goed rekenonderwijs krijgen bij wiskunde. De rekenvaardigheden die leerlingen in de onderbouw aangeleerd krijgen zijn het fundament waarop in de bovenbouw wordt voortgebouwd, bij wiskunde en andere vakken. Hiermee onderhouden leerlingen hun rekenvaardigheden. 

Schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde per schooljaar 2020/2021

Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het van belang dat het vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Daarom komt er voor deze groep leerlingen in vmbo en havo (2F voor vmbo, 3F voor havo) een schoolexamen rekenen. De afnamevorm en het aantal examens bepaalt de school zelf. Hierdoor kan er bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met relatief zwakke rekenaars. Het resultaat voor het schoolexamen rekenen telt niet mee in de uitslag, maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

Het schoolexamen voor leerlingen zonder wiskunde gaat volgend schooljaar (2020-2021) in voor leerlingen die in dat jaar het eindexamen doen. Op die manier wordt  het gat tussen het afschaffen van de rekentoets en de introductie van het schoolexamen rekenen zo klein mogelijk gehouden. Om scholen hierbij te helpen heeft de Stichting Leerplan Ontwikkeling een uitgebreide handreiking gemaakt, met diverse scenario’s over hoe de examinering van rekenen kan worden aangepakt. De rekenopgaven-etalage, met daarin duizenden opgaven uit de rekentoets, is ook beschikbaar voor scholen om uit te putten.

Vragen

Heeft u vragen over de wet-en regelgeving voor examens? Dan kunt u contact opnemen met het Examenloket. Het Examenloket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 070-757 51 77. Mailen kan ook. Vermeld wel uw telefoon- en BRIN-nummer: examenloket@duo.nl.