Tel mee met taal: subsidie beschikbaar

Met het actieprogramma 'Tel mee met taal' geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In de maand mei is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Ook scholen en voorschoolse voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie. Er is ruim €4 miljoen beschikbaar. Op de website van 'Tel mee met taal' vindt u meer informatie over deze subsidieregeling.

Tel mee met taal: subsidie beschikbaar

Van 1 mei tot en met 31 mei 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd bij het actieprogramma 'Tel mee met Taal'. voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook scholen en voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Er zijn twee soorten subsidie. Subsidie voor een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. En subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij (voor)lezen, of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Samenwerking bevorderen
Een belangrijk doel van het actieprogramma is het bevorderen van samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Door betere samenwerking kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand sneller worden opgespoord en beter worden begeleid naar effectieve ondersteuning die goed past bij hun vraag en behoeften. Zo krijgt iedereen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden, betere kansen om zichzelf te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving.

Voordelen voor scholen
Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school of instelling en een hogere betrokkenheid van ouders. Zoekt u voorbeelden? Kijk dan eens op de website van dit actieprogramma, waarin de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse andere partners met elkaar samenwerken. 

Meer informatie
Er is in totaal ruim €4 miljoen beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal €125.000 subsidie worden verleend. Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal. Voor vragen over de regeling kunt u desgewenst contact opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).