Opnieuw extra geld voor onderwijs op afstand

Al bijna 7000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben en laptop of tablet gekregen met behulp van de €2,5 miljoen die minister Slob eind maart voor dit doel heeft uitgetrokken. Daar wordt nu nog eens €3,8 miljoen aan toegevoegd voor leerlingen die thuis lessen volgen, maar zelf geen ‘device’ tot hun beschikking hebben. Zo kunnen nog eens 11.500 leerlingen van een laptop of tablet worden voorzien. 

Opnieuw extra geld voor onderwijs op afstand

Minister Slob vindt het belangrijk dat alle leerlingen de mogelijkheid hebben om mee te doen aan het onderwijs op afstand. Daarom heeft hij op 4 mei 2020 nog eens €3,8 miljoen uitgetrokken om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen, maar geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Hiermee kunnen 11.500 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden ondersteund. Met de €2,5 miljoen die de minister eind maart beschikbaar stelde, zijn al bijna 7000 leerlingen aan een device geholpen.

De vraag is groot 
SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen die de apparaten regelt, kreeg hiervoor de afgelopen weken meer aanvragen binnen dan het aantal laptops en tablets dat was ingekocht. Ook andere initiatieven om gebruikte laptops te verzamelen en verdelen boden nog onvoldoende soelaas. Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Uitgangspunt blijft hierbij dat scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt dan een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.