Schooladviezen en eindtoetsen 2018-2019

Schooladviezen en eindtoetsen 2018-2019

De cijfers over de schooladviezen en de eindtoetsresultaten in schooljaar 2018-2019 zijn gepubliceerd op de website Onderwijs in cijfers. De resultaten zijn positief. De cijfers zijn stabiel of stijgen licht. De keuzevrijheid tussen de verschillende eindtoetsen is op orde, en scholen waarderen die ook. In 2019 konden scholen naast de Centrale Eindtoets ook kiezen uit de IEP Eindtoets, de ROUTE-8, de Dia-eindtoets en de AMN Eindtoets. Inmiddels neemt de helft van de scholen een andere eindtoets af dan de Centrale Eindtoets.

Bijgestelde adviezen
Het aandeel heroverwegingen is gestegen als direct gevolg van het beleid om alleen nog brede toetsadviezen te geven. Meer leerlingen (40 procent) hebben daardoor een kans gekregen op een hoger schooladvies. Ook blijkt dat iets meer leerlingen een daadwerkelijk naar boven bijgesteld advies hebben gekregen, namelijk twee derde van de leerlingen met een heroverweging en bijna 10 procent van alle leerlingen: 16.500 leerlingen in totaal. Uit het evaluatieonderzoek van de Wet eindtoetsing PO blijkt dat leerlingen met een bijgesteld advies meestal in het derde leerjaar van het VO nog op dit niveau zitten. Het ingezette beleid heeft dus de gewenste effecten voor kansengelijkheid. 

Kansengelijkheid
Twee andere ontwikkelingen zijn eveneens positief voor kansengelijkheid. Het aandeel brede adviezen blijft licht toenemen. Deze toename komt door een afname van alle enkelvoudige adviezen, inclusief het enkelvoudige advies vwo. Ook is het positief dat het verschil in hoeveel er wordt heroverwogen en bijgesteld in relatie tot 'stedelijkheid' in 2019 iets is gedaald. In alle gebieden wordt iets meer naar boven bijgesteld, behalve in zeer stedelijke gebieden, waar juist minder is bijgesteld. De verschillen tussen de regio’s lijken dus iets af te nemen.