Onderzoek naar kwaliteit en professionalisering intern toezicht

Onderzoek naar kwaliteit en professionalisering intern toezicht

In opdracht van het Ministerie van OCW voert Regioplan een onderzoek uit naar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het funderend onderwijs. Het doel is zicht te krijgen op professionaliseringsactiviteiten van intern toezichthouders. Ook wordt onderzocht hoe deze professionaliseringsactiviteiten bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht en op welke wijze deze activiteiten geborgd kunnen worden. 

In het kader van dit onderzoek ontvingen besturen in het primair en voortgezet onderwijs in de week van 2 maart een online vragenlijst die ingevuld kan worden door het intern toezicht. In deze vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod, zoals de samenstelling en organisatie van het toezicht, de toezichtvisie en de gevolgde en gewenste professionalisering. Wij vragen schoolbesturen de vragenlijst door te sturen naar het intern toezicht. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.