Grip op werkdruk

Grip op werkdruk

Op het Platform werkdruk PO vindt u informatie over de vier verschillende stappen die u als school kunt zetten om te komen tot een effectieve aanpak om werkdruk te verminderen: analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren. Voor de eerste twee stappen, analyseren en bespreken, zijn nu twee animatiefilmpjes gemaakt om schoolteams tijdens deze stappen te helpen. Tijdens de stap analyseren staat het achterhalen van de oorzaken van werkdruk centraal. Tijdens de stap wordt ingegaan op het gesprek binnen het team om oplossingen te vinden voor de ervaren werkdruk. 

Daarnaast zijn op het Platform werkdruk PO verschillende instrumenten beschikbaar om u te helpen met de analyse en de bespreking. Ook zijn er voorbeelden uit de praktijk, waar u tevens tips kunt vinden van andere scholen over de manier waarop zij de werkdruk aanpakken.