Campagne 'Werken in het onderwijs'

Campagne 'Werken in het onderwijs'

Onderwijsprofessionals die willen laten zien hoe het is om in het onderwijs te werken, kunnen zelf meedoen aan de campagne 'Werken in het onderwijs. De baan van het leven'. Daisy Mertens, leerkracht basisonderwijs in Helmond, en Ismail Aghzanay, leraar Engels op een VO-school in Rotterdam, zijn de landelijke ambassadeurs van deze campagne. De campagne is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AVS, CNV, FvOv, VH, VSNU, de G4 en het ministerie van OCW.

Op www.debaanvanhetleven.nl vindt u, naast verhalen, ook video’s en foto’s van leerlingen, leraren, schoolleiders en ondersteuners die zich aan dit initiatief hebben verbonden. Wilt u ook meedoen? Deel uw verhaal, of dat van uw school, over werken in het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld op social media, in een nieuwsbrief of in de lokale media. Hulp nodig? Gebruik dan de toolkit die voor deze campagne is ontwikkeld.