Start aanvragen subsidie regionale aanpak personeelstekort (RAP) 1 februari

Van 1 februari 2020 tot en met 1 maart 2020 kunnen mbo-instellingen, in een gezamenlijke aanvraag met vo-besturen, plannen indienen om subsidie te ontvangen in het kader van het aanpakken van het tekort aan personeel (RAP). Het mbo sluit hierbij aan bij aanvragen die worden gedaan door vo-besturen in de betreffende regio.  

De subsidie is zowel bedoeld voor samenwerking in nieuwe regio’s als voor het versterken en verbreden van de samenwerking in bestaande regio’s die eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de aanpak. Schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partners zoals gemeenten of bedrijven maken gezamenlijk plannen om de tekorten aan te pakken. In 2020 en 2021 is in totaal 30 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Meer informatie kun je vinden op de website van DUS-i. Voor een overzicht van alle subsidies die beschikbaar zijn in het kader van het tekort, zie www.aanpaklerarentekort.nl.