Toekomstagenda schoolleiders

Toekomstagenda schoolleiders

Een zinvolle en werkbare agenda voor de toekomst van de school en de schoolleider om als beroepsgroep te laten weten wat er nodig is en van wie. Dat is het doel van het initiatief om te komen toe een leiderschapsagenda voor het primair onderwijs. De website is een plek waar ideeën en suggesties op landelijk niveau met elkaar worden gedeeld. Iedere schoolleider kan aan de hand van een gesprek met collega’s of stakeholders het initiatief nemen om relevante onderwerpen aan te dragen voor de Toekomstagenda. In de zomer van 2020 ligt er dan een agenda waar we met elkaar uitvoering aan kunnen geven.

Bijeenkomsten
De komende tijd organiseren verschillende organisaties en schoolleiders regionale bijeenkomsten over het schoolleiderschap. Op 16 januari 2019 is er een landelijk symposium. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft hierin de regierol, maar werkt nauw samen met andere onderwijsorganisaties. Op de website van de leiderschapsagenda is, naast de input van u en uw collega’s, ook meer informatie te vinden over de bijeenkomsten.