Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds

Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds

Schoolleiders die rondlopen met een goed idee voor een verandering in de schoolorganisatie, kunnen de komende tijd in aanmerking komen voor een beurs van het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF). Het gaat om maximaal €30.000 over een periode van twee jaar. Deze beurs bestaat al enige tijd in het voortgezet onderwijs. Op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vindt u meer informatie over deze aanpak in het VO

Het gaat om een beurs van €30.000 waarmee 27 schoolleiders gedurende een periode van twee jaar hun idee voor het anders organiseren van het onderwijs op hun school een stap verder kunnen brengen. Deze schoolontwikkeling kan onder meer bijdragen aan het terugdringen van de effecten van de personeelstekorten. Deelnemende schoolleiders krijgen ook ondersteuning bij hun verandertraject, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met andere schoolleiders. Anderzijds bieden deze trajecten het ministerie van OCW de gelegenheid om meer zicht krijgen op duurzame schoolontwikkeling en de rol van de schoolleider bij dit soort innovaties. 

Aanmelden
De aanmelding voor een beurs van het SIOF is heel eenvoudig. Aanvragen is mogelijk tot en met 9 januari 2020, 14.00 uur. Uw subsidieaanvraag bestaat uit een online aanvraagformulier waar u de contouren van een plan voor het opzetten van de verandering beschrijft. U geeft een beknopte schets van uw ambities voor de schoolorganisatie, hoe u uw eigen rol en die van het team daarin ziet, welke middelen u nodig heeft en op welke manier u verdergaat als de beurs is afgelopen. Als het aantal aanmeldingen hoger is dan het beschikbare aantal beurzen, wordt er geloot. Informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de website van NRO.