Ruimte voor Regie

Ruimte voor Regie

Op 13 november 2019 gingen scholen, besturen, onderwijsadviseurs en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en de wensen met betrekking tot de indeling van de onderwijstijd en de organisatie van het onderwijs. De Mariaschool uit Rotterdam en IKC Van Kampen uit Vlaardingen vertelden hoe zij – binnen de wettelijke kaders – omgaan met de onderwijstijd. Sommige scholen kunnen goed uit de voeten met de regels rond de onderwijstijd. Andere scholen zouden vaker willen afwijken van de mogelijkheid om een vierdaagse schoolweek in te roosteren, of hebben behoefte aan meer mogelijkheden om onderwijs, opvang en zorg te combineren. 

Onderwijs anders organiseren
Scholen die hun onderwijs anders willen organiseren, kunnen tevens terecht bij de PO-Raad om antwoord te krijgen op hun innovatievragen. Contactpersoon voor het project Anders organiseren van de PO-Raad is Anne Marie Klomp-Pardoel (mail: a.klomp@poraad.nl). Schoolleiders die aan de slag willen met het anders organiseren van het onderwijs op hun scholen, kunnen de komende tijd eventueel ook een beroep doen op het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF; zie hiervoor ook het bericht elders in deze nieuwsbrief). 

Vergelijkend onderzoek naar onderwijstijd
Ondertussen voert het CAOP in opdracht van minister Slob een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar de wettelijke urennorm in landen waar de onderwijskwaliteit hoog is. De onderzoekers kijken onder meer naar verschillen in activiteiten, financiering en personeel. En naar effecten op de onderwijsopbrengsten, kansengelijkheid, toegankelijkheid en doelmatigheid. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2020 verwacht.

Nieuwe bijeenkomst in voorjaar 2020
Het traject Ruimte voor Regie loopt ook in 2020 nog door. Zo is er in het voorjaar nogmaals een bijeenkomst met scholen en schoolbesturen. De bevindingen zullen voor de zomer met de Tweede Kamer worden gedeeld. Uiteraard houden we u via de Nieuwsbrief Primair Onderwijs van OCW op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen in het kader van Ruimte voor Regie. Over dit traject verschijnt ook nog een afzonderlijke nieuwsbrief (aanmelden via het mailadres: PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl).